domingo, 2 de abril de 2017

GALIZA: Campaña de axitación e propaganda da celebración dos 50 anos da rebelión de Naxalbari!

IndiaVermella.

A pesar das oscuras nubes que cubren os ceos de Bastar por mor da operación "caceria verde" e das últimas novas do encarceramento do profesor GN Saibaba e de outros activistas. O Comité Galego de Apoio a Guerra Popular na India, inicia unha campaña de axitación e propaganda para celebrar o 50 aniversario do  "trono de primaveira" da rebelión de Naxalbari.!
Dende o solpor vermello da Galiza, pasada a noite, sairá un sol vermello dende a India que guiará as Revolucións en todo o mundo.
Viva o 50 Aniversario da Rebelión de Naxalbari!Despite the dark clouds covering the skies of Bastar because of the operation "green hunt" 
and the latest news of the imprisonment of Professor GN Saibaba and other activists. 
The Galician Committee for Supporting People's War in India begins a campaign of agitation 
and propaganda to celebrate the 50th anniversary of the "spring thunder" of rebellion Naxalbari.!
 From the red twilight of Galicia, last night, will leave a red sun from India to guide 
the worldwide Revolutions.
 Long live the 50th anniversary of the Rebellion Naxalbari!


No hay comentarios: