jueves, 28 de mayo de 2015

turkish against Erdogan's terror - ÇABALARINIZ NAFİLE; DEMOKRATİK HAKLAR MÜCADELESİ MUTLAKA BİR GÜN ZAFERLE TAÇLANACAKTIR

sargazi-yuzfikir-dernegi-polis-baskini-1
dhf istanbul ev baskinlari

.
ÇABALARINIZ NAFİLE; DEMOKRATİK HAKLAR MÜCADELESİ MUTLAKA BİR GÜN ZAFERLE TAÇLANACAKTIR

AKP nezdinde devleti büyük bir korku sardığı her gün daha da gün yüzüne çıkıyor.
Yağma, talan, hırsızlık, yolsuzlukla ülkeyi yönetenler emek sömürüsü, sosyal hak gaspları, siyasal yasaklarla yaşamımızı zapturapt altına almak isteyenler saldırıyor. Halkın büyüyen örgütlü öfkesini parçalamak isteyen gerici egemen güçler Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) ve Halkın Günlüğü Gazetesi üye ve çalışanlarına yönelik İstanbul merkezli gözaltı saldırısı düzenledi.
Bugün gerçekleşen gözaltı saldırısında Berkin Elvan ve 1 Mayıs eylemlerine katıldıkları gerekçe gösterilerek Federasyon üyelerimizin ve Halkın Günlüğü çalışanlarının evleri basılarak gözaltına alındı.
Halkın Günlüğü Yazı İşleri Müdürü Serdar Kaya’yı ‘aramak’ için Halkın Günlüğü çalışanlarının evini basan polis Halkın Günlüğü Gazetesi ve DHF-HDP ittifakı İstanbul milletvekili adayı Erdal Ataş’a ait bilgisayar, kamera ve disklere el koydu.
Yalanlarınıza Kimseyi Kandıramazsınız
Yine bir sabah işçi, emekçi ve öğrencilerin toplu şekilde gece baskınlarıyla gözaltına alınmasıyla güne uyandık.
Yine burjuva basında “MKP’ye operasyon; 20 örgüt üyesi gözaltında”, “Baskınlarda Silah ve örgüt dokümanları bulundu”, “Örgütün lider kadrosu gözaltında” şeklinde polis tarafından ısmarlanan düzmece haberlerle demokratik haklar mücadelesi ve halkın örgütlü mücadele talebi “yasa dışı” gösterilmek istendi.
Nafile bu çabalarınız.
Halk nezdinde yeterince teşhir oldunuz.
Yalanlarınıza kimse inanmıyor. Yolsuzluğunuza, talanınıza, hırsızlığınıza, hak gasplarınıza, emek sömürünüze, doğamızı yok etmenize, işçi-emekçi ve kadınlarımızı katletmenize sesimizi çıkarmayacağımızı mı sanıyorsunuz?
Bir gece helikopterlerinizin çıkardığı gürültünün arasında teçhizatlı polislerinizin yüzümüze doğrulttuğu uzun namlulu silahlarınızın bizleri korkutacağını düşünüyorsanız hala büyük bir yanılgı içerisindesiniz.
Coğrafyamızın her alanında büyük bir hızla artan zulme ve hak gasplarına karşı demokrasi mücadelesini büyüten, işçilerimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi ve onların örgütlü gücü Demokratik Haklar Federasyonu’na yönelik saldırılarınız karşısında dün baş eğmediysek bugün de baş eğmeyeceğiz.
Ülkemiz ve dünya halkları zulüm altında yaşadığı sürece demokratik haklar mücadelesi ve örgütlü gücü DHF, politik yaşamına devam edecektir.
Gözaltı baskınlarıyla yaşattığınız terör karşısında, insanca yaşamanın tüm erdemliğini kuşanarak bulunduğumuz tüm alanlarda geleceğimizi zorbaların ellerinden almak için kavgayı daha da büyüteceğiz.
Yoldaşlar dostlar;
Son bir haftadır Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) ve Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) nezdinde gerçekleşen gözaltı saldırısı halkın örgütlenme talebine yönelik olduğu kadar devrimci demokratik kurumların birlikte mücadele etme yöneliminedir.
Bu nedenle devlet erkanı güçlerimizi parçalamak istiyor. İzin vermeyelim. Birleşelim ve zorluklar karşısında yılmayalım zulmün kalesine yönelmekte olan bu çetin ve uzun yürüyüş zafere mutlaka ulaşacaktır.
Belirtmek gerekir ki bu saldırının diğer bir ayağı da HDP’nin yakaladığı büyük başarıya yöneliktir. Federasyonumuzun da ittifak yaparak bir parçası olduğu HDP’nin seçim sürecindeki çalışmaları ve programı kitlelerde yarattığı büyük güven, AKP ve onun nezdinde hakim sınıfları korkuttuğu büyük bir gerçekliktir. Çünkü baskı ve sömürü düzenleri teşhir oluyor ve zorbalıkla baskı altında tuttukları kitleler geleceğini ellerine alıyor.
Yoldaşlar dostlar;
Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) ve bileşeni Demokratik Gençlik Hareketi (DGH) Demokratik Kadın Hareketi (DKH) ve Halkın Günlüğü Gazetesi üye ve çalışanlarına yönelik yapılan gözaltı saldırıları, halkın örgütlü gücünü yok etme çabasıdır.
Bu faşist çaba karşısında “birlik, mücadele, zafer” şiarıyla mücadelemizi büyütelim.
1 Mayıs katılmak, kadın katliamlarını protesto etmek, Berkin Elvan’ı anmak ve katilerinden hesap sormak “suç” değildir. Ortada bir suçlu ve terörist var ise o da insanlarımızı masa başlarında hazırlanan düzmece polis fezlekeleriyle gözaltına alıp politik-kültürel haklarından zorla tecrit eden faşist devletin ta kendisidir.
Bir kez daha ilan ediyoruz: çabalarınız nafile; demokratik haklar mücadelesi mutlaka bir gün zaferle taçlanacaktır.
Gözaltılar Baskılar Bizi Yıldırtamaz!
Örgütlü Bir Halkı Hiç Bir Kuvvet Yenemez!
Yaşasın Demokratik Haklar Mücadelemiz!
Yaşasın Devrimci Dayanışma!
Birlik Mücadele Zafer!

martes, 26 de mayo de 2015

INDONESIA: Mensaje al 3º Congreso de la Federación de Sindicatos Independientes del camarada José María Sinson, Presidente de la ILPS. 
MENSAJE AL TERCER CONGRESO NACIONAL
DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES (GSBI)

Por el Prof. José María Sison
Presidente
Liga Internacional de La Lucha de Los Pueblos
23 de mayo 2015Camaradas y Amigos,

El Comité Internacional de Coordinación y la totalidad de la Liga Internacional de La Lucha de Los Pueblos (ILPS) desean transmitir más cálidos saludos de solidaridad a La Federación de los Sindicatos Independientes  (GSBI) y los delegados ya convocados para celebrar el Tercer Congreso Nacional. Felicitamos al GSBI por su éxito en la organización de este congreso.

Saludamos a la GSBI por todos sus esfuerzos y logros como el sindicato nacional que sirve como  centro de la lucha de los trabajadores. Desde su creación el 21 de marzo de 1999, en Yakarta, Indonesia, la GSBI se ha destacado como un centro de trabajadores independiente, abierto, militante, patriótico, democrático y responsable.  Por tanto, estamos orgullosos de la GSBI como organización-miembro de la ILPS.

Apreciamos mucho el hecho de que los componentes de la GSBI participaron y fueron puestos a prueba  y templados en la lucha para derrocar a la camarilla gobernante militar fascista de Suharto y a partir de entonces fueron  decididos a a convertirse en un fuerte centro de trabajadores ante el poder y la riqueza de la gran burguesía compradora y la clase terrateniente, la persistencia de los agentes de la dictadura fascista y el neocolonialismo y el neoliberalismo desenfrenado.

Acogemos el llamamiento temático del Congreso y lo consideramos como muy importante y sumamente urgente : "Levantarse y unirse para construir y fortalecer GSBI como un Sindicato Genuino por la Prosperidad de los Trabajadores y la Soberanía de Indonesia ". Consideramos que es absolutamente necesario para la clase trabajadora de Indonesia tener un fuerte movimiento sindical unido con el fin de luchar por los derechos y los intereses nacionales y democráticos del pueblo de Indonesia y mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores.

La mejor garantía para el avance de la lucha del pueblo por la liberación nacional y social es mantener el liderazgo de la clase trabajadora a través de su partido revolucionario y un movimiento sindical fuerte y militante. La clase obrera es la fuerza productiva y política más progresista, capaz de liderar la nueva revolución democrática y proceder a la revolución socialista.

Indonesia sigue estando dominada hoy por las fuerzas del capitalismo monopolista extranjero que arbitrariamente saquean los recursos naturales y arruinan el medio ambiente, evocan la ilusión de desarrollo a través de actividades no-productivas y de orientacion consumista y extraer superganancias de las inversiones directas e indirectas. El neocolonialismo y el neoliberalismo  desenfrenado es posible sólo porque los EE.UU. y otros imperialistas son asistidos por las clases explotadoras locales.

La crisis del sistema capitalista mundial, así como la crisis del sistema de gobierno local está cada vez peor. Los imperialistas y sus lacayos reaccionarios locales están intensificando la explotación y la opresión del pueblo a medida que pasa la carga de la crisis al pueblo, especialmente las masas de obreros y campesinos trabajadores. El pueblo puede salir por sí mismo de su sufrimiento a través de la resistencia decidida y militante en contra de sus opresores y explotadores.

Estamos seguros de que el congreso será capaz de consolidar la GSBI resumiendo y evaluando su experiencia, fortaleciendo su unidad, elevando el espíritu de lucha y explicando las tareas en detalle para fortalecer aún más la organización, multiplicar sus logros y producir más líderes en el curso de la lucha para defender los derechos e intereses de los trabajadores y del pueblo.

Indonesia es un país enorme, con una enorme población. Tiene un alto potencial para  satisfacer las necesidades sociales y el desarrollo integral y contribuir significativamente al progreso integral de los pueblos del mundo. El pueblo de Indonesia, especialmente las masas de obreros y campesinos trabajadores, puedan realizar ese potencial.

Pueden hacerlo mediante la afirmación de la soberanía y la independencia nacional, el empoderamiento de sí mismos a través del ejercicio de sus propios derechos democráticos, el desarrollo de su economía a través de la industrialización nacional y la reforma agraria, el logro de la justicia social, la promoción de su cultura patriótica y progresista y la  participación en la solidaridad antiimperialista con los pueblos del mundo.

El más poderoso enemigo de la clase obrera y el pueblo de Indonesia es el imperialismo norteamericano. Es el cerebro de las masacres  de 1965-1966 con el fin de derrocar al gobierno de Sukarno, suprimir las fuerzas patrióticas y progresistas e instalar la dictadura militar fascista de Suharto. Hasta el día de hoy, se sigue imponiendo los dictados neoliberales y neocoloniales en Indonesia.

La GSBI debe construir un movimiento sindical fuerte y cooperar con otras fuerzas para luchar y prevalecer sobre el imperialismo estadounidense en Indonesia. Pero debe también vincularse con el movimiento sindical internacional y las grandes masas del pueblo en el extranjero y unirse a la lucha común contra el imperialismo de Estados Unidos, sus aliados y títeres. Se debe realizar anualmente un Encuentro de Solidaridad Internacional similar al realizado por el Kilusang Mayo en Filipinas.

Se debe establecer y desarrollar relaciones de solidaridad con las organizaciones miembro de la ILPS y con los sindicatos en el marco de las Iniciativas de la Lucha Internacional de los Trabajadores (WORKINS), que han sido formados bajo la Comisión 5  de la ILPS sobre el tema de Trabajadores. Se debe buscar a los sindicatos y las organizacionesdel pueblo que son verdaderamente antiimperialistas y democráticas y que estén, en el mejor de los casos, bajo el liderazgo de auténticos partidos revolucionarios de la clase obrera en varios países.

Nosotros, la Liga Internacional de la Lucha de Los Pueblos, deseamos el mayor éxito al Tercer Congreso Nacional de GSBI. Esperamos que este congreso  abra el camino más amplio para mayores victorias de la clase trabajadora de Indonesia y las amplias masas en la lucha por la liberación nacional y social siguiendo la línea antiimperialista y democrática. Esperamos que la GSBI contribuya lo más que pueda en la construcción de la solidaridad internacional de la clase obrera y de la humanidad.

¡Viva GSBI!
¡Viva la clase obrera en Indonesia!
¡Viva el pueblo de Indonesia!

domingo, 24 de mayo de 2015

PERÚ: Imagenes de la lucha popular en Cocachacra de un canal de televisión burguesa. La policia asesina un nuevo manifestante.

FDLP-Ecuador: El proletariado y el pueblo de Ecuador se solidarizan con el proletariado y el pueblo de la India. ¡Basta de represión al pueblo de la India!
EL PROLETARIADO Y PUEBLO DEL ECUADOR SE SOLIDARIZAN CON EL PROLETARIADO Y PUEBLO DE LA INDIA.
¡BASTA DE REPRESIÓN AL PUEBLO EN LA INDIA!

Está claro, la historia nos ha demostrado que es así: mientras el viejo estado más persiga a los comunistas, a los luchadores populares; mientras más los encarcele, mientras más los torture, mientras más los asesine, mientras más llene las cárceles de opositores y revolucionarios es precisamente porque vive un momento de crisis, de bancarrota y que se ve obligado a utilizar toda la maquinaria estatal y toda la crueldad necesaria para detener el creciente descontento popular y desde luego, la rebelión popular. Esto es lo que sucede hoy en día en la India.
Pero si bien es cierto la represión desatada por el Estado en contra de las masas responde a su ilegítimo derecho de seguir detentando el Poder, hay otro aspecto de esta contradicción que debemos considerar de manera insoslayable. Como nos enseñó el presidente Mao: mientras más nos ataquen, mientras más nos persigan y combatan es porque vamos por el camino correcto, a la final, la ofensiva ideológica y política del proletariado y pueblo de la India transita el camino correcto y eso, desgraciadamente tiene su precio, su cuota.
El régimen pro imperialista de Narendra Modi, haciendo extensiva su campaña político-militar conocida como “Operación Cacería Verde” en la que además de involucrar a todos los aparatos represivos del viejo estado, ha dinamizado la conformación del paramilitarismo para profundizar una campaña represiva que cada vez más diversifica sus objetivos cruentos pero que en esencia apuntan a uno en fundamental: detener la victoriosa Guerra Popular que desatan los camaradas en la India junto a los campesinos pobres y demás masas explotadas.
Cuando parecía que la represión se centraba en el campo en contra de las masas campesinas sumidas en la más abyecta feudalidad y semi feudalidad, el régimen fascista de Modi, últimamente apunta a descabezar el movimiento popular intelectual de la India persiguiendo y encarcelando a insignes representantes del pueblo como ya fue el caso del Dr. Saibaba, profesor de la Universidad de Delhi. Hoy las hienas de la reacción han ampliado sus “objetivos” y con la captura y la pretensión de sentenciarlos a cadena perpetua a los camaradas Raja Sarkhel y Prasun Chatterjee pretende descabezar ideológicamente al Frente Democrático Revolucionario (RDF).
Precisamente en estos días, el régimen de la India, ceñidos a su dinámica represiva ha capturado de manera alevosa e ilegal a los camaradas Murali Kannampally e Ismail Hamza, violentando sus más elementales derechos consagrados por el pueblo.
El pueblo del Ecuador se solidariza con el proletariado y pueblo de la India. Se suma a la campaña internacional condenando al régimen fascista de Modi y exige la inmediata liberación de los prisioneros políticos así como la derogatoria de las leyes que criminalizan y persiguen a los luchadores populares.
De igual manera, nuestro pueblo condena al régimen de Rafael Correa, que cada vez más fortalece relaciones diplomáticas y económicas con un régimen perverso, criminal y terrorista como el de N. Modi. El solo hecho del sostenimiento de estas relaciones avala su comportamiento convirtiéndolo en cómplice de las atrocidades que comete el viejo Estado burgués-terrateniente de la India en contra de las masas que se rebelen ante la explotación, el oprobio y la permanente y sistemática represión al pueblo.
 
¡LA REPRESIÓN ATIZA LA REVOLUCIÓN!
¡NI LA CÁRCEL NI LA MUERTE PUEDEN DETENER LA RUEDA DE LA HISTORIA!
¡VIVA LAS LUCHAS DEL PROLETARIADO Y PUEBLO DE LA INDIA!
¡VIVA LA GUERRA POPULAR EN LA INDIA!
¡LIBERTAD INMEDIATA A PRESOS Y PERSEGUIDOS POLÍTICOS EN LA INDIA!
 
Mayo 2015

INDIA: Kerala HC; Being a Maoist is not a crime / Systemic Capital.comIn what could spell relief for many activists and others being branded as "Maoists" in Kerala, the court has observed that being a Maoist is not a crime and security forces cannot imprison someone on the basis that they were Maoists. The High Court has said that the state should arrest only those who have committed a crime, believing in an ideology like Maoism is not a crime in itself.
The court’s observations came while it was hearing a case of alleged torture by the "Thurderbolt" commandos of the Kerala police. The petition had been submitted by a person named Shyam Balakrishnan, son of a former High Court judge who was detained by the anti-Naxal force alleging Maoist link. The High Court has also said that the state, in many cases, moved in to nab Maoists like a hunter catching its prey, which is why the state itself calls it “Maoist hunt”.
In addition to this, Justice Muhammed Mushtaq said that lately, circumstances in the state were such that anyone could be arrested and imprisoned for being a Maoist. The Judge has asked Kerala government to pay a compensation of Rs 1 lakh to Shyam Balakrishnan.
Lately, the Kerala government and police have come under severe criticism for arresting activists, journalists and others with alleged Maoist links.


viernes, 22 de mayo de 2015

PERÚ: Represión y muertes en conflictos mineros. ( Gran Angular)

Entre el gobierno de Alan García y el de Ollanta Humala han muerto 253 personas en conflictos sociales. ¿Son viables los proyectos mineros sin licencia social?

Escribe Magali Zevallos

El Perú viene impulsando megaproyectos mineros por 20 mil millones de dólares, según palabras del Premier Pedro Cateriano. El país lidera la producción de oro en Suramérica, y ocupa el sexto lugar a nivel mundial; es el tercer productor de cobre a nivel global y ocupa el segundo lugar en la producción de plata. En el año 2010 la consultora PriceWaterhouseCoopers denominaba a Perú como uno de los principales centros de inversión minera del mundo. Los gobernantes de turno hablan de cifras y de proyecciones económicas basadas en la extracción de estos recursos, y de la importancia del crecimiento económico que generan las industrias extractivas sin mencionar los costos sociales y ambientales que ello implica.
Tras dos décadas del ingreso de la minería a gran escala no ha sido posible –en su gran mayoría- la convivencia con las poblaciones de las zonas de influencia directa de estos proyectos, cada vez las relaciones se han tornado más conflictivas debido a la defensa del agua y a su modelo de producción local, como es la agricultura y la ganadería, versus un modelo que impulsa a rajatabla las industrias extractivas bajo un crecimiento desordenado y  sin una política de ordenamiento territorial. Las concesiones mineras y la aprobación de los proyectos se dan sin medir el impacto social ni ambiental, y el costo de ello viene cobrando muchas vidas.

IMG_1830
Fotografía: Jonas Hulsens

253 personas perdieron la vida en los últimos 9 años en conflictos sociales

Durante el gobierno de Alan García (2006-2011) murieron 193 personas en conflictos sociales, 153 civiles. Mientras que en la gestión del  presidente Ollanta Humala, las cifras van en ascenso con el conflicto  del proyecto Tía María de Southern Copper. En el lapso de 17 días han fallecido tres personas (dos civiles y un policía) en torno a este conflicto, llegando a 60 muertes durante los casi cuatro años del actual gobierno. 253 personas perdieron la vida en los últimos 9 años, debido a que la criminalización y la represión han sido una alternativa para imponer este modelo de desarrollo.
¿Sin licencia social es viable la explotación de los recursos naturales? Actualmente, Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa) no cuentan con legitimidad social, y proyectos como Tambogrande y Majaz en Piura y Cerro Quilish en Cajamarca  no fueron viables por no tener licencia social. Todos estos proyectos impulsados desde el poder Ejecutivo sin diálogo con las poblaciones han dejado como saldo muertos, heridos, defensores ambientales denunciados,  secuestro y torturas, como fue el caso de la minera Majaz, donde hubo flagrantes violaciones a los derechos humanos.
Optar por la militarización ha generado una tensa relación y rechazo hacia las fuerzas del orden, en estas disputas han fallecido 41 militares durante ambos gobiernos.

IMG_2600
Fotografía: Jonas Hulsens

Desde el Poder Ejecutivo se ha ido tejiendo un manto de protección legal a las fuerzas del orden, quienes intervienen mediante represiones violentas en los conflictos. Durante los dos últimos gobiernos –García y Humala- se han aprobado diversas normas legales, como los decretos legislativos: 982, 983, 988, 989, 991  y 1095. Este último fundamenta que las conductas ilícitas atribuibles al personal militar son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial. Además se aprobaron leyes como N° 29986 (26 de diciembre de 2012) y N° 30151 del año 2014, que permiten hechos como el levantamiento de cadáveres por efectivos militares y/o policiales sin presencia del fiscal en  zonas declaradas en estado de emergencia; exoneración de responsabilidad a policías y militares que maten o hieran en ejercicio de sus funciones.
Cajamarca: una región minada
En el caso concreto de la región Cajamarca, el año 2006, el campesino Isidro Llanos perdió la vida por defender el agua en Combayo. En 2012, el conflicto Conga se cobró la vida de 5 personas, entre ellos un niño. Todas estas muertes se dieron en disputas entre las fuerzas armadas y las poblaciones, ninguno de estos crímenes han sido juzgados, siguen impunes.
En esta región existe un alto índice de criminalización de la protesta y disputas entre los “pro mineros” y los “antimineros”. Entre los años 2004 y 2013 se han registrado 11 muertos, 282 heridos y 303 líderes ambientales procesados, según la sistematización realizada por Gran Angular de los Informes Defensoriales del año 2005 a 2014; y reportes de las ONGs como Grufides y la Coordinadora Nacional de DD.HH, y archivos periodísticos.

INFO cajamarca 2015 NUEVA magaly 2

Los más altos índices de los conflictos también se registran en esta región. En la última década (2005 – 2014) se han reportado cerca a mil conflictos (977), 80% se debieron a conflictos socioambientales (777); de este último indicador, 480 se debieron al agua (61.7%), mientras los conflictos por tierras fueron 104 (13.3%), de acuerdo a los reportes de conflictos de la  Defensoría del Pueblo. La sistematización arroja además que alrededor de la minera Yanacocha se han dado los mayores eventos conflictivos: 241, siendo los más frecuentes alrededor del proyecto minero Conga. La minera Coimolache registra 76 conflictos en la última década, seguida de La Zanja (74), Gold Fields (74).
La expansión minera sin límites es otro de los detonantes de los conflictos. El 40% del territorio de Cajamarca está concesionado a la minería, lo que representa casi 1.5 millones de hectáreas. Según el Ministerio de Energía y Minas en la región existen 2,331 concesiones mineras, 24 unidades en producción y 9 unidades en exploración.

Grupo Yanacocha tiene acumulado un total de 500 concesiones en Cajamarca, con una extensión de  396,567.28 ha.

La superficie territorial otorgada mediante concesiones a Yanacocha es de 227,153.51 ha, con 302 concesiones acumuladas. Mientras que Chaupiloma Dos tiene 144 concesiones con 124,357.64 ha. Newmont Perú tiene 54 concesiones con una extensión de 45,056.13 ha. Así, el Grupo tiene un acumulado  total de 500 concesiones, con una extensión de 396,567.28 ha en la Región Cajamarca.  Esta elevada cifra convierte a Yanacocha S.R.L. en la empresa minera con mayor concesión en la región, seguida de Vale explorarion SAC, S.M.R.L. Chaupiloma II de Cajamarca, y Barrick Misquichilca S.A. (CooperAcción/Ingemmet. Oct.2014).

Minería y pobreza
El historiador Antonio Zapata señala que la enorme riqueza minera del Perú contrasta vivamente con la pobreza de las regiones donde se asienta su producción. Así por ejemplo, Cajamarca, Huancavelica y Pasco se hallan entre las regiones más pobres del Perú, no obstante la vigencia y antigüedad de la gran minería en estas localidades. Son pocas las regiones, como Moquegua y Tacna, que han logrado combinar gran minería con desarrollo. En la mayoría de casos, por el contrario, la presencia de la gran minería ha traído pobreza para las regiones y también para para los mismos trabajadores mineros.
Cajamarca, tras 22 años de gran minería, sigue siendo una de las regiones más pobres del país. Esta región, que concentra la mayor producción de oro del Perú, y que debería ser el modelo de desarrollo en el país, es la región con mayores desigualdades, lidera las cifras de pobreza en el país (53.7%) y de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. 154,800 personas de 15 y más años de edad no saben leer ni escribir, siendo la población femenina la que presenta la tasa más elevada, alcanzando el 25,5%. Asimismo, 57 mil niños de 3 a 5 años no acceden al sistema educativo, lo que arroja un déficit de 58.6%.
San José-Yanacocha (7)
Fotografía: Víctor Contreras
Si bien es cierto que la distribución de la riqueza en las zonas rurales es una tarea que le compete al Estado y no a las empresas mineras que operan en la zona, los gobiernos de turno no han buscado equidad en la distribución de las riquezas generadas durante dos décadas. Además, no ha fomentado el orden bajo un esquema de responsabilidad ambiental ni legitimidad social, ni han impulsado compensaciones en cuanto a impactos ambientales, sobre las personas y las comunidades.
¿Cuántas décadas más debe esperar Cajamarca para que su población vea los beneficios de la minería? “Más allá de las cifras macroeconómicas y de los millonarios ingresos que genera esta actividad a las arcas del Estado, lo tangible es que Cajamarca es el departamento más pobre del país y las comunidades han visto muy pocos beneficios en estos últimos 20 años”, sostiene Keith Slack gerente de Programa de Industrias Extractivas de Oxfam América.

La exclusión de otras actividades productivas ha arrastrado a que las poblaciones queden sumergidas en la pobreza

“El problema central es que no hay una mirada de desarrollo compartido, el gobierno central no articula con los gobiernos locales ni regionales, no hay una visión común de desarrollo. La actividad minera es importante, pero en un horizonte de actividades la minería no debe ser lo más importante, sino también la agricultura y la ganadería. La exclusión de otras actividades productivas de las regiones ha arrastrado a que las poblaciones queden sumergidas en la pobreza. La ausencia del Estado a nivel de la diversificación productiva es fuerte. Nosotros hemos propuesto desde el Gobierno Regional diversificar la económica con diferentes actividades, sin embargo no hay interés desde el Ejecutivo”, señala Sergio Sánchez, gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Cajamarca.
San José-Yanacocha (1)
Fotografía: Víctor Contreras

Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que históricamente la región no ha logrado traducir los períodos de bonanza exportadora de sus recursos en procesos de desarrollo económico de largo plazo. Pues no se trata solo de superar el paradigma extractivista para avanzar hacia una diversificación productiva, sino también de transformar el capital derivado de los recursos no renovables de la región en capital humano -educación y capacitación-, infraestructura física y social, innovación y desarrollo tecnológico con criterios de largo plazo para impulsar el cambio estructural con igualdad.
Slack recomienda que para llevar adelante las inversiones se debe empezar a transparentar las actividades extractivistas, proveer información a las comunidades, escuchar y responder a las preocupaciones que tienen. “Debe haber procesos de consulta, no se puede avanzar en un proyecto sí o sí pensando que las comunidades son un obstáculo para la inversión, ellos (comunidades) deben ser tratados como socios no como objetos de obstáculos, tampoco se debe quitar legitimidad a las opiniones de las comunidades, las mineras hablan de “pequeñas lagunitas”, como si no fueran cosas importantes para las poblaciones, cuando son la base fundamental de su producción agrícola”, dice.
Los muertos y heridos en conflictos sociales no pueden seguir siendo considerados como una consecuencia a la oposición de un proyecto extractivo, la discusión no se debe centrar en “minería sí o no”. Es falaz presentar estas dos únicas opciones para poder reflexionar sobre  la minería o el modelo económico en el país. Hay preocupaciones y demandas reales  que deben ser atendidas.

jueves, 21 de mayo de 2015

El régimen fascista hinduista de Modi desata otra ola de represión de Estado y guerra contra el pueblo. Respondamos intensificando la contrainformación, la denuncia y la solidaridad internacional e internacionalista. Comunicado del CIAGPI.


El Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India ha hecho público el siguiente comunicado que Gran Marcha Hacia el Comunismo ha traducido al español:


El Estado indio, gobernado por el régimen de Modi que sirve a los amos indios y al imperialismo, está desarrollando una nueva etapa de feroz represión en todos los campos con el objetivo de aplastar al pueblo, detener la guerra popular y atacar a los maoístas que la dirigen.
Con el fin de acelerar los planes de vender los recursos naturales a las compañías multinacionales locales y extranjeras, el régimen indio está reestructurando todo su aparato represivo: ejército, fuera aérea, policía y bandas paramilitares.
Atacan no sólo la “amenaza naxalita”, sino a todos los movimientos que se oponen a su política y resisten la “Operación Cacería Verde”.
Atacan también a los intelectuales demócratas, a los activistas de derechos humanos y a cualquier voz disidente que se escuche, para eliminar a quien se encuentre en torno a los movimientos populares y la guerra popular dirigida por los maoístas.
Atacan a las poblaciones adivasis que viven en las tierras ricas en recursos naturales, donde la guerra popular es más fuerte, para eliminar el nuevo poder popular que allí está floreciendo.
En las últimas semanas, el régimen indio ha pregonado extensamente las detenciones ilegales de estimados intelectuales revolucionarios y activistas sociales, ya criminalizados y forzados a pasar a la clandestinidad y luego calificados de terroristas, cuyo único crimen es el de pertenecer al Partido Comunista de la India (Maoísta).
Los camaradas Murali Kannampally e Ismail Hamza fueron detenidos en el hospital deTalegaon Dabhade mientras el primero se encontraba bajo tratamiento médico, mientras que los camaradas Roopesh, su esposa Shyna y otros fueron capturados en Coimbatore.
Se sabe que al menos a dos de ellos se les ha denegado la asistencia legal y el cuidado médico que necesitan, mientras que otros presos revelaron que, mientras eran interrogados, la policía les amenazó con llevarles a un bosque y ejecutarles en el transcurso de falsos enfrentamientos o que su familia sería detenida.
Bajo cualquier tipo de pretexto, su detención ilegal es prolongada y se teme que se emplee con ellos la tortura, como ya ha ocurrido en muchos casos. Contra estas detenciones, en los últimos días, ha habido una amplia movilización en la India por la libertad de los presos y para defender sus condiciones de vida y detención.
La persecución de intelectuales y demócratas en la Universidad nunca ha cesado. GN Saibaba, profesor de la Universidad de Delhi, con una discapacidad del 90 por ciento, se encuentra en prisión desde hace un año mientras que el juicio no se ha iniciado tan siquiera y los tribunales repetidamente han rechazado su solicitud de fianza, pese a la evidencia de que él no representa peligro alguno ni tiene posibilidad de escapar.
Mientras tanto, continúa la caza de brujas contra estudiantes e intelectuales tachados de tener “vínculos maoístas”, amenazados, acosados, arrestados,  detenidos durante años esperando un juicio que, cuando se celebre, finalmente les absolverá.
En la India y en el mundo se suceden las iniciativas de solidaridad exigiendo su inmediata libertad y la derogación de las leyes draconianas, una herencia colonial, aplicadas para cazarles. Las mismas leyes utilizadas para sentenciar a cadena perpetua por “sedición” a Raja Sarkhel y Prasun Chatterjee, miembros del Frente Democrático Revolucionario, una organización oficialmente no prohibida, junto con Chatradhar Mahato y otros tres conocidos activistas del pueblo.
El régimen de Modi aumenta la represión a gran escala y los desplazamientos, frecuentemente con masacres, de los adivasis y el pueblo que resisten a la deportación de sus tierras para dejar espacio a los grandes proyectos que devastarán sus tierras para siempre.
El PCI (Maoísta) ha denunciado cómo el Estado indio está preparando una “Salwa Judum 2”, réplica de la primera Salwa Judum desatada en los últimos años. Salwa Judum es el infame nombre dado a las bandas paramilitares de fundamentalistas hindúes a los que se les dio mano libre y completa impunidad para las atrocidades, incendios, destrucción, masacres, violaciones, cometidas en nombre del “desarrollo” en muchas aldeas.
Esta es una nueva escalada de la guerra contra el pueblo que dura desde el 2009 –la Operación Cacería Verde- a la que las combativas masas populares y todos los sectores de la oposición democrática de la sociedad india están enfrentándose en todos los terrenos, tal y como ocurrió durante la primera Salwa Judum, cuyas bandas fueron golpeadas y derrotadas por las masas y la guerra popular, dirigida por el PCI (Maoísta).
Las iniciativas de resistencia para detener la guerra contra el pueblo, se multiplican por toda la India, al tiempo que crece el movimiento popular con el objetivo de derrocar a las clases gobernantes.
La represión no detendrá la rebelión sino que la alimenta
Los camaradas detenidos son bien conocidos y amados por el pueblo, que expresa su solidaridad e intensifica la lucha.
Pero necesitamos también urgentemente intensificar la solidaridad internacional e internacionalista que en los últimos años se ha desarrollado de muchas formas, para detener la mano genocida de Modi y el apoyo a la lucha de las masas indias.
El Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India llama al conjunto del movimiento a movilizarse en una campaña prolongada de contrainformación y denuncia del régimen indio y el imperialismo que le sostiene.
¡Alto a la Operación Cacería Verde!
¡Defender a los camaradas detenidos y a los  presos políticos!
¡Apoyar a las masas que luchan!
Un mes de actividades e iniciativas ante las embajadas, consulados, centros de los intereses económicos de las multinacionales indias; actos públicos para informar y desarrollar la solidaridad internacional, para honrar a los mártires de la revolución, presentando libros y publicaciones del PCI (Maoísta) e intelectuales indios, para conocer la situación en la India y los avances de la lucha popular revolucionaria.
Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India
20 de Mayo de 2015
Para información, participación y organización:
icspwindia@wordpress.com

ESTADO ESPAÑOL: "Deslindar los campos con los socialdemocratas..." Un articulo de los camaradas de GMHC.

22-Noviembre-2014 
 
Deslindar los campos con los socialdemócratas de Podemos y ganarse a sus elementos de izquierda e intermedios dispuestos a luchar consecuentemente contra el capitalismo

El cabecilla del nuevo partido Podemos, Pablo Iglesias, no se cansa de afirmar  que tanto su ideología como la del partido que él mismo dirige es la socialdemócrata.
Veamos algunos ejemplos:
-Entrevistado por un diario de Madrid, a la pregunta de si está más cerca del comunismo o de la socialdemocracia, Iglesias respondió: Programáticamente más cerca de la socialdemocracia(“20 Minutos”, 4-11-2014)
-“Las propuestas que asumimos son las que hasta no hace mucho tiempo iba a asumir cualquier socialdemócrata. (Pablo Iglesias en la presentación en Madrid del Plan Económico de Podemos, “El País”, 27-11-2014)
-“Ellos [el P “SO”E] abandonaron el espectro de la socialdemocracia. Estamos encantados de ocupar ese espacio.”  (Pablo Iglesias en el mitin de Podemos celebrado en el auditorio del parque Fofó de Murcia, 15-5-2015)
-“…el espacio de la socialdemocracia y, sí, lo estamos ocupando” (Pablo Iglesias en una  entrevista a “La Opinión de Málaga”, 17-5-2015)                                   
-“Ellos [el P “SO”E], han abandonado el espacio de la socialdemocracia. Nosotros nos sentimos cómodos en ese espacio”. (Pablo Iglesias en una entrevista en el programa “Las Mañanas de Cuatro”, 18-5-2015).
A la vista de todo ello ¿cuál es el papel que juega la socialdemocracia y qué posición debemos adoptar los marxistas-leninistas-maoístas ante esta corriente ideológica burguesa?
Como señalaran los comunistas chinos en 1963 bajo la dirección del camarada Mao Tsetung :
(….) Los comunistas de los países capitalistas, al dirigir activamente las luchas actuales, deben vincularlas con la lucha por los intereses de largo alcance y de la causa en su conjunto, educar a las masas en el espíritu revolucionario del marxismo-leninismo, elevar sin cesar su conciencia política y tomar sobre si la tarea histórica de la revolución proletaria. Proceder de otra manera, considerar que el movimiento actual es todo, determinar el comportamiento de un caso para otro, adaptarse a los acontecimientos del día y sacrificar los intereses fundamentales del proletariado, esto es pura socialdemocracia.
La socialdemocracia es una corriente ideológica burguesa. Lenin señaló hace mucho que los partidos socialdemócratas son destacamentos políticos de la burguesía, sus agentes en el movimiento obrero y su principal pilar social. Los comunistas deben, en todo momento, deslindar claramente los campos con los partidos socialdemócratas en el problema fundamental de la revolución proletaria y de la dictadura del proletariado, y eliminar la influencia ideológica de la socialdemocracia en el movimiento obrero internacional y entre las masas obreras de los diversos países. Sin duda alguna, deben conquistar a las masas que se hallan bajo la influencia de los partidos socialdemócratas, y ganarse a los elementos izquierdistas e intermedios de dichos partidos que estén dispuestos a luchar contra el capital monopolista doméstico y el control del imperialismo extranjero y deben desplegar amplias acciones conjuntas con ellos en las luchas cotidianas del movimiento obrero (…)”
(Proposición Acerca de la Línea General del Movimiento Comunista Internacional. 14 de Junio de 1963. Respuesta del Comité Central del Partido Comunista de China a la Carta del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética del 30 de Marzo de 1963. Ediciones en Lenguas Extranjeras. Pekín, 1973, págs. 20, 21)
GRAN MARCHA HACIA EL COMUNISMO
20 de Mayo de 2015