jueves, 1 de mayo de 2014

Declaración conxunta de partidos e organizacions maoístas co galo do 1º de maio do 2014 (En galego)


Vén outro 01 de maio ...

Vén outro 01 de maio, nun mundo onde a pobreza e a depravación sufrida por miles de millóns de persoas son grandemente agravada pola crise prolongada do sistema imperialista. Millóns foron despedidos dos seus postos de traballo. Seguridade social recortada . O aumento dos prezos reduce aínda máis os estándares de vida. A asistencia médica e a educación superior tornarse moi caros. Mentres tanto, os autores deste proxecto de sistema cruel máis sanguento medidas impopulares, e á vez facer unha exhibición horrible da súa riqueza inchado e gabarse de listas de multimillonarios .

Outro 01 de maio , onde os traballadores e traballadoras migrantes son forzados a traballar como escravos e escravas , onde o tráfico de mulleres e nenos continúa e aumenta en proporcións asustado ; onde as mulleres seguen a sufrir a brutalidade da violación e asasinato , non importa quen está no " atrasado" en Afganistán e "avanzado" EUA; onde as minorías son illados e reprimidos ; onde a xuventude son cazados e perseguidos ; onde a demanda de algo tan mínimo como salarios e condicións dignas de vida é recortado con balas e prisión.

Outro 01 de maio , en medio a devastación ambiental causada pola busca cega de lucro, en medio a lagoa rápido crecemento das desigualdades dentro das sociedades e entre os países imperialistas e os países oprimidos.

A opresión e explotación xerar resistencia. E esta resistencia aumenta. Este mundo está testemuño a crecente onda de loita de clases e revoltas populares no país tras país. Este é un mundo en crise. Un amplo espectro de forzas están sendo conducidos á loita contra o sistema. A ocupación das rúas non é certamente suficiente para un cambio radical para a construción dunha nova sociedade. Pero abre enormes oportunidades para conectarse cunha nova xeración e para gañar a misión revolucionaria do comunismo. Abre o camiño para a revolución. Esta é a cousa principal. Debe ser firmemente aproveitado.

Hai só unha década sobre a existencia do propio proletariado foi cuestionada. A loita de clases foi declarada redundante e considerado para ser substituído por movementos de " multitudes ". Hoxe o mundo é marcada por loitas laborais repetidamente militantes , non só en países como a India ou a China, pero , mesmo nas cidadelas do imperialismo. Hai todas as razóns para iso. Así , a pesar do palavreado grandiloqüente sobre as marabillas técnicas do século , tanto nos campos de exterminio da industria do vestiario en Bangladesh, os campos de traballo escravo de Qatar , o cuartel que traballan en China ou en fábricas dos países imperialistas, as condicións en que a gran maioría dos traballadores están a traballar tan hediondo como as do século XVIII. Mentres tanto, os métodos de control explicitamente opressivas e aumentando as cargas de traballo en centros modernos de escravitude asalariada, afogando incesantemente proletarios .
Nunha dimensión diferente, os estragos da globalización marcaron profundamente os países oprimidos. Privatización e liberalización ter eliminado seccións enteiras de traballo e pequenas empresas. As condicións de traballo , xa malo , convertéronse en insoportables . Iso foi exacerbado pola crise global. Inverte o deterioro das condicións de vida da gran maioría , a corrupción eo beneficio entre gobernantes proporción alcanzou alturas astronómicas. Mentres a miseria do pobo multiplicado , os gobernantes embarcarse en proxectos grandiosos ostensivamente oteando beneficios suculentos obtidos.
Esta é a base de repetidas explosións de revolta en curso no mundo. Non se pode continuar. En certo sentido iso é verdade tanto para os imperialistas e os seus lacaios . As súas disputas crecentes amplamente demostrado.
Vén outro 01 de maio, nun mundo que pide voces revolución, o comunismo ; dun día para o proletariado consciente ea súa vangarda , os maoístas para facer un balance da misión transformadora do proletariado e as grandes tradicións do internacionalismo proletario .
Hoxe non hai ningún país socialista. Mesmo un goberno que poden ser amplamente descritos como progresivo , ou para ser colocadas no lado da xente. Hai moitas e moitas cousas que facer. Pero os factores que dan forza e confianza para insistir na misión emancipadora do mundo claridade proletariado do marxismo - leninismo - maoísmo e afondar a loita contra o revisionismo de todo tipo , incluídos os da panelinha Prachanda - Bhattarai e hai tamén avakianismo , a onda de loitas que estamos presenciando en todo o mundo , as guerras das persoas na India e Filipinas e reorganización ou elaboración en varios outros países , fortalecendo vínculos e actividades internacionalistas entre partidos e organizacións maoístas .
Con base nestes puntos fortes , os maoístas deben creativamente desenvolver formas organizativas adecuadas para orientar a enerxía rebelde das rúas á revolución , coa construción e fortalecemento da maoísta centro xogos. Debe asumir a tarefa de construír unha organización internacional de partidos e organizacións maoístas . Este debe ser o núcleo dunha fronte antiimperialista organizado internacional dos proletarios e pobos oprimidos. Así, os maoístas poderá establecer e desenvolver o marxismo - leninismo - maoísmo , forxa unha nova unidade do movemento comunista internacional , poñendo o na vangarda das loitas populares en todo o mundo para desencadear e totalmente realizar o potencial revolucionario


O imperialismo non ten futuro ! O futuro pertence ao comunismo !

Os traballadores e os pobos oprimidos do mundo, unídevos!

Abaixo o imperialismo e os seus gardiáns !

Viva o internacionalismo proletario !

Proba a revolución proletaria mundial!

 This is the  lists of signatures in english language - alphabetic order -
also in the other languages it needs alphabetic order.

Committee for Building a Maoist Communist Party, Galicia -Spanish state
Communist (Maoist) Party of Afghanistan;
Communist Party of India (M-L) Naxalbari;
Communist Party of India (Maoist)
Democracy and Class Struggle - British State
Great Unrest WSRP - Wales British State
Long March Towards Communism (Spain);
Maoist Comunist Group - USA
Maoist Communist Mouvement Tunisia
Maoist Communist Party France;
Maoist Communist Party Italy;
Maoist Communist Party - Turkey North Kurdistan
Maoist Revolutionary League - Sry Lanka
Revolutionary Communist Party (PCR-RCP Canada);
Revolutionary Praxis - United Kingdom
Serve the People - Communist League of Norway
Servir Le Peuple - Sheisau Sorelh - Occitany - French state;
Workers Voice - Malaysia


these  others two organisations are agree but they have not completed their
internal  debate- for this, we cannot consider them as signatures:
Bloc Rouge France;
Marxists Leninists Maoists Morocco

No hay comentarios: