viernes, 2 de junio de 2017

GALIZA: Nota de India Vermella informa sobre o seguimento dende a UE do caso do profesor Saibaba

Europa: Resposta de Federica Mogherini a carta enviada por Lidia Senra sobre a situación do Profesor GN SaibabaO noso Comité tivo acceso a resposta da Comisaria de Relacións Internacionais da Unión Europea Federica Mogherini, a carta enviada pola europarlamentaria galega Lidia Senra e o europarlamentario alemán Fabio Di Masi. Nestas resposta manifesta a sua preocupación e seguimento da situación do Profesor GN Saibaba dende a sua primeira detención en 2014, e que xa foi tratado o caso na delagación da UE na India na Comisión de Dereitos Humanos, así mesmo que está pendente da resolución do recurso presentado polo abogado do Profesor, agardando que por razóns humanitarias sexa posto en liberdade.

Dende o Comité Galego creemos que non se pode agardar a un recurso xudicial mentres o Profesor segue na cadea, dado que cada dia que pasa agrabase a sua situación de saúde. Por iso reclamamos a liberación inmediata do Profesor GN Saibaba e dos seus compañeiros detidos e facemos un chamado internacional a intensificar a loita pola liberdade inmediata do Profesor GN Saibaba.
 
 
Our committee had access to answer the Commissioner of International Relations 
of the European Union Federica Mogherini, 
the letter sent by the Galizien MEP Lidia Senra and the German MEP Fabio Di Masi. 
These response expresses its concern 
and monitoring of the situation of Professor GN Saibaba since his first arrest in 2014,
 and has been already treated the case 
in delagación EU in India's National Human Rights Commission likewise which is
 pending resolution of the appeal presented 
by lawyer Professor, waiting for humanitarian reasons it is released.
 
 
 
From the Galician Committee believe that you can not wait for an appeal court while 
the Professor remains in jail, because 
every day that passes agrabase their health situation. Therefore we demand the 
immediate release of Professor GN Saibaba 
and their detained comrades. 
We call international to intensify the struggle for immediate release of Professor GN Saibaba.

No hay comentarios: