miércoles, 12 de agosto de 2020

GALIZA: "AZADI" nuevo libro sobre la India del antropólogo social y activista Adolfo NayaA Asociación Internacionalismo Proletario ven de publicar un novo libro titulado “Azadi” do noso camarada e Antropólogo social Adolfo Naya, desta vez o libro é unha pequena historia de ficción baseada en feitos reais e un comunicado do PCI (maoísta) onde se mostra como loitan as masas na India, especialmente as mulleres. Unha homenaxe á camarada Shruti e a todas as mulleres e homes da India que están dispostas a dar a súa vida por unha sociedade sen clases,castas,racismo e patriarcado.A portada está feita polo noso camarada e recentemente falecido Xosé Portela. 

Segundo o autor: “ Azadi é unha pequena historia dunha loita inmediata para pór fin á explotación, á opresión e a violencia salvaxe das grandes empresas e do Estado indio. Pero tamén é unha loita a longo prazo onde se proxecta e constrúe unha forma diferente de vivir. Azadi é unha pequena historia dunha nena loitadora por un mundo mellor” 

Dende o Comité Galego de Apoio a Guerra Popular na India, saúdamos esta iniciativa e recomendamos a lectura do libro. 


The Proletarian Internationalism Association has just published a new book entitled "Azadi" by our comrade and social anthropologist Adolfo Naya, this time the book is a short fictional story based on real events and a statement from the PCI (Maoist) which shows how they fight the masses in India, especially women. A tribute to Comrade Shruti and all the women and men of India who are willing to give their lives for a society without classes, castes, racism and patriarchy. The cover is made by our comrade and recently deceased Xosé Portela. 

According to the author: “Azadi is a short story of an immediate struggle to end the exploitation, oppression and savage violence of big business and the Indian state. But it is also a long-term struggle where a different way of living is projected and built. Azadi is a little story of a girl fighting for a better world " 

From the Galician Committee in Support of the People's War in India, we welcome this initiative and recommend reading the book. 

No hay comentarios: