lunes, 8 de julio de 2019

Campaña: GN Saibaba en tódalas partes! (India Vermella)

Campaña: GN Saibaba en tódalas partes!


O activista e antropólogo galego Adolfo Naya iniciou unha campaña prolongada para reclamar a liberdade inmediata do profesor GN Saibaba. A campaña titúlase: "GN Saibaba en tódalas partes".
"Mentres o Goberno da India non libere ao profesor GN Saibaba, nós levaremos ao profesor a tódalas partes", comentou o activista para explicar esta campaña, onde se pretende levar a dramática situación do profesor a eventos de masas. Así durante unha visita por Bruxelas o noso compañeiro repartiu mais de 600 panfletos informativos, nun Festival de música e nas dúas primeiras etapas do Tour de France.


Galician activist and anthropologist Adolfo Naya has begun a prolonged campaign to claim the immediate freedom of Professor GN Saibaba. The campaign calls: "GN Saibaba everywhere." "As long as the Government of India does not release Professor GN Saibaba, we will take the professor everywhere," said the activist to explain this campaign, which aims to bring the dramatic situation of the professor to mass events. So during a visit to Brussels, our comrade distributed more than 600 informative leaflets, at a Music Festival and in the first two stages of the Tour de France.

No hay comentarios: